Tannkjøttsykdom

Mistenker du tannkjøttsykdom?
– ta kontakt med en tannlege så snart som mulig!

Har du et tannkjøtt som blør? Mistenker du betennelse i ei tann? Da bør du oppsøke en tannlege så snart som mulig.

En tannlege kan finne ut av årsaken til blødning i tannkjøtt, og andre tannkjøtt plager som betennelse. Du kan ha rett til refusjon for dine tannlege utgifter fra Helfo grunnet tannkjøttsykdom (periodontitt).

Vår tannlege har publisert en fagartikkel om nettopp tannkjøttbetennelse og periodontitt som du kan lese om her. Artikkelen beskriver  hva en tannkjøttbetennelse er, og de beste tipsene for å unngå nettopp denne sykdommen.  Symptomer på tannkjøttbetennelse listes også opp.

Hva er tannkjøttsykdom – periodontitt
En tannkjøttsykdom, som også kalles periodontitt eller pyrea på tannlege språket, kan ramme alle. Ofte oppstår det med alderen og forekommer jo eldre vi blir. Det er viktig å oppsøke en tannlege så fort du merker blødning i tannkjøttet, slik at din tannlege kan stille rett diagnose og startet på en tilpasset behandling så tidlig som mulig. Da vil det være gode mulighet for å kunne beholde dine egne tenner.

Tannkjøttsykdom – periodontitt – er en samlebetegnelse på en rekke ulike tannkjøttsykdom. Utfordringen med sykdommen generelt er at det kan ta tid å oppdage og få stilt rett diagnose. Dessuten vil den arte seg forskjellig avhengig av kjønn og alder. Våre tannleger har lang erfaring og god faglig kompetanse på dette feltet, og kan hjelp deg til å få en rask behandling.

Sykdommen forårsakes av bakterier som vi alle har i munnen, men for enkelte vil de samme bakteriene utvikle seg til en sykdom. Utviklingen går sakte, og ofte uten noen form for smerter, hevelse, eller blødning i startfasen. Det er derfor viktig å oppsøke en tannlege regelmessig for å undersøke tannhelsen og behandle en eventuell tannkjøttsykdom.

Symptomer på tannkjøttsykdom
Ofte rammer tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) vevet rundt en eller flere tenner. Sykdommen kan ramme alle, selv friske tenner helt uten hull. Rundt hver tann ligger det en lomme av tannkjøtt. Det er nede i disse lommene bakteriene kan gjøre skade. I verste fall kan tannkjøttsykdommen svekke tannfestet og føre til tannløsning. Derfor er det viktig å ikke gå lenge med en slik sykdom uten å få den behandlet.

Ofte er symptomene noe uklare i startfasen og det tar dessverre lang tid før pasientene oppsøker en tannlege slik at sykdommen kan bli oppdaget. Dette kommer trolig av at ikke alle opplever blødning i tannkjøttet, og enkelte opplever ingen eller få symptomer i starten. I enkelte tilfeller kan tannkjøttsykdommen føre til dårlig ånde og dårlig smak i munn. Derfor er det anbefalt med årlige tannlege undersøkelser for å få avdekket eventuelle tannkjøttsykdommer så tidlig som mulig.

Du kan selv være oppmerksom på følgende, og ta kontakt med en tannlege dersom du opplever:

  • Dårlig ånde og dårlig smak i munnen
  • Blødning fra tannkjøttet (gingivitt), også når man spiser mat som for eksempel et eple
  • Ømt tannkjøtt
  • Forandring i tannkjøtt (tannkjøtt som kryper oppover)
  • Puss og infeksjon i rundt tenner
  • Tenner som er løse eller flytter på seg

Spesielt utsatte personer
Selv om tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) kan ramme alle, er enkelte mer utsatt enn andre. Eksempler på personer som hyppigere opplever å få tannkjøttsykdom er diabetikere, røykere, og personer som benytter enkelte medisiner som blant annet blodfortynnende medisiner eller medisiner mot epilepsi. Dersom du bruker slike medisiner må du informere din tannlege om dette. Da kan tannlegen og fastlegen sammen lage en forsvarlig behandlingsplan som også tar hensyn til andre sykdommer.

Tannkjøttsykdom behandling
Våre tannleger har moderne utstyr og instrumenter som kan avdekke tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea). Vi benytter digitalisert røntgen under alle tannlege undersøkelser for å kunne avsløre eventuelle sykdommer i og rundt tannkjøttet.  På røntgenbildene vil en erfaren tannlege kunne se om det er oppstått tap av ved og bein rundt en angrepet tann. Videre vil tannlegen kunne skrape vekk et bakterieangrep. Svært utsatte tenner må ofte trekkes, dette selv om det ikke er store smerter. Da vil man kunne bruke en tannbro. Din tannlege vil kunne avgjøre om du kan beholde dine egne tenner.

Kort sagt vil din tannlege gjenopprette din periodentale helse med behandlingen, og også minimere risikoen for at tannkjøttsykdommen igjen oppstår. Videre bør bittfunksjonen rehabiliteres, både funksjonelt – men også estetisk.

Hvordan forebygge tannkjøttsykdom
Det er viktig å følge de råd og instrukser tannlegen gir for å unngå å utvikle tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea), men også får å unngå at sykdommen blusser opp igjen. For det første er det viktig med regelmessige kontroller og undersøkelser hos tannlegen. Du vil ofte ikke selv oppdage at du har en tannkjøttsykdom i en startfase. Videre er grundig og regelmessig tannpuss, og bruk av tanntråd veldig viktig for å unngå tannkjøttsykdom.

Tannkjøttsykdom og Helfo refusjon (NAV)
Tannlege behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) gir deg rett til refusjon fra Helfo. Din tannlege hos Smil Tannlegesenter er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk. Du kan dermed være trygg på å få den refusjonen du har krav på.  Du vil bli nøyaktig informert om dine rettigheter når du besøker vår tannlege klinikk. Helfo (folketrygden) gir også refusjon ved operative inngrep, og til rens ved tannkjøttsykdom. I tillegg vil Helfo dekke utgifter ved rehabilitering av tannsett som skyldes tannkjøttsykdom.

Vår tannlege klinikk har også direkteavtale med Helfo. Det betyr at du som pasient slipper å legge ut for den delen av regningen som trygden dekker, og du slipper å søke Helfo om refusjon i ettertid. Dette arbeidet tar vi oss av.